ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ฟ้าใส ใจสวย   

ผู้แต่ง: ปิยโสภณ

สำนักพิมพ์: DMG Books

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

ฟ้า... คือความกว้างใหญ่... คือความไพศาล... คือบรรยากาศที่ปกคลุมผืนดิน
ใจ... คือตัวขับเคลื่อนแห่งสัตว์ผู้มีชีวิต คือองค์รวมของกระบวนการรับรู้... รู้สึก... ปรุงแต่ง... และจดจำ... ที่ทำให้ชีวิตสืบต่อไปได้
คาดว่าความหมายที่แตกต่างของสองคำนี้ อาจทำให้ใครหลายคนไม่เข้าใจว่า ?ฟ้าใส ใจสวย? เกี่ยวพันกันอย่างไร?
แต่ดั่งที่เราได้ยินกันอยู่เสมอว่า ?ธรรมะก็คือธรรมชาติ? ฉะนั้นฟ้ากับใจจึงเกี่ยวพันกันอย่างแนบแน่น
เรื่องนี้อาจเปรียบให้เห็นง่ายๆ ว่า...
หากเราให้อารมณ์เป็นเหมือนแว่นตาสี
ถ้าเราใส่แว่นสีแดงอยู่ ดวงตาของเราจะเห็นท้องฟ้าเป็นสีอะไร?
แล้วหากเป็นกิเลสที่จรเข้ามาในใจ มาทำให้เราหม่นหมองหรือขึ้งขุ่น
เราจะมองท้องฟ้าว่าสดใสได้จริงหรือเปล่า?

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-07-29 01:13