ข้อมูล eBook

ชื่อ: รามเกียรติ์ (ฉบับการ์ตูน)

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: การ์ตูน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รามเกียรติ์ เป็นเรื่องราวของการอวตารลงมาปราบยุคเข็ญบนโลกมนุษย์ของพระนารายณ์ โดยในปางนี้ถือเป็นปางที่เจ็ดมีชื่อเรียกว่า "รามาวตาร" พระนารายณ์ได้อวตารมาเป็นพระรามเพื่อปราบยักษ์ทศกัณฐ์และเหล่าอสูร พร้อมกันนั้นพระนางสักษมีผู้เป็นชายาได้อวตารมาเป็นนางสีดา โดยมีทหารเอกเป็นวานรผู้ซื่อสัตย์ ฉลาดหลักแหลมชื่อหนุมานช่วยรบเคียงบ่าเคียงไหล่จนกระทั้งสิ้นสุดสงคราม ถือเป็นวรรณคดีที่มีสีสันมากที่สุดเรื่องหนึ่ง
ในแง่ความรู้สึก รามเกียรติ์ผูกพันกับคนไทยมาช้านานหลายยุคสมัย ด้วยเรื่องราวที่สนุกสนานมีคติสอนใจ ให้ข้อคิดหลากหลายแง่มุม ทำให้ถูกนำมาเล่าสู่กันฟังอย่างแพร่หลาย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-08-21 01:13
2018-08-09 01:10
2018-07-31 01:13
2018-07-13 01:12
2018-07-09 01:13
2018-07-01 01:11
2018-06-27 01:12
2018-06-23 01:10
2018-06-18 01:14
2018-06-10 01:13
2018-05-17 01:11
2017-11-14 01:12
2017-07-18 13:05
2017-06-13 09:50
2017-04-28 14:24