ข้อมูล eBook

ชื่อ: ผจญภัยทุ่งกุลาร้องไห้

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"หลายพันปีย้อนหลังไปครั้งกระโน้น ทุ่งนี้มีชื่อว่าทุ่งผีหลอก
ยามกลางคืนมีแต่เสียงผีร้องครวญครางทั่วท้องทุ่ง ยามกลางวัน
มีคนเข้าไปในทุ่งถูกผีหลอกให้เข้าไปในทุ่งแล้วดูดเลือดกินจน
หลายเป็นเหยื่อแร้งกา ทั้งที่เป็นเวลากลางวัน ก็มีผีดุปานนั้น "

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-07-18 13:05