ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: เก่งพูดอังกฤษใน 101 ชั่วโมง

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือฝึกพูดภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานทางไวยากรณ์ จนถึงบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ที่พบได้ในชีวิตประจำวัน ใช้เวลาเพียง 101 ชั่วโมงในการฝึกหัด โดยแต่ละชั่วโมงจะมีทั้งบทสนทนา ประโยคเพิ่มเติมที่น่าสนใจ และคำศัพท์ที่น่ารู้ พร้อมคำอ่านภาษาไทยกำกับทุกประโยค แม้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเก่งพูดได้

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-07-17 01:19