ข้อมูล eBook

ชื่อ: เล่าขานตำนานผีภาคอีสาน

หมวดหลัก: เรื่องสั้น

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"เล่าขานตำนานผัภาคอีสาน เล่มนี้ เก็บมาจากหนังสือผีต่างๆ
ที่ข้าพเจ้าเขียนขายให้เขาตีพิมพ์ ผีภาคอีสาน นั้นมีความเป็น
อยู่และการหลอกคน เข้าสิงคน เป็นอย่างไร โดยเฉพาะเด็ก
ลูกหลานไทยอีสานรุ่นใหม่ จำเป็นต้องรู้ไว้บ้าง "

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-03 01:12
2018-08-25 01:10
2018-08-12 01:10
2018-08-04 01:13
2018-07-18 01:12
2018-07-02 01:12
2018-06-25 01:11
2018-06-21 01:11
2018-06-14 01:12
2018-06-10 01:13
2018-02-14 01:12
2017-12-18 01:10
2017-07-18 13:05
2016-09-07 14:58