ข้อมูล eBook

ชื่อ: พันท้ายนรสิงห์ (ฉบับการ์ตูน)

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: การ์ตูน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้จะพาเด็กๆ ไปรู้จักกับ "พันท้ายนรสิงห์" วีรบุรุษผู้ยึดถือหน้าที่เหนือความตาย แม้ได้รับการพระราชทานอภัยโทษจากพระเจ้าแผ่นดินที่ว่ากันว่าดุยิ่งกว่าเสือ แต่ด้วยหัวใจของข้าราชการชั้นผู้น้อย ที่ยึดมั่นในหน้าที่และกฎมณเฑียรบาลยิ่งกว่าสิ่งใด เขาได้ใช้หัวใจที่แน่วแน่เปิดทางให้คมดาบของเพชรฌาตสำเร็จโทษชีวิตตัวเอง เพียงเพื่อสิ่งเดียวที่เขายึดถือมาตลอดชีวิต นั่นคือ..ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีที่มีต่อพระเจ้าแผ่นดิน!

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-23 01:22
2018-08-25 01:10
2018-08-19 01:10
2018-07-20 01:13
2018-07-13 01:12
2018-07-01 01:11
2018-06-24 01:11
2018-06-20 01:11
2018-06-16 01:10
2018-06-10 01:13
2017-07-18 13:05
2017-01-04 15:52