ข้อมูล eBook

ชื่อ: มัทนะพาธา (ฉบับการ์ตูน)

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: การ์ตูน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือบทละครพูดคำฉันท์ เรื่องมัทนะพาธาหรือตำนานแห่งดอกกุหลาบเล่มนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อ พ.ศ. 2466 เป็นเรื่องราวที่ชี้ให้เห็นถึงโทษของความรักอันเกิดจากความลุ่มหลง จนเกิดเป็นตำนานแห่งดอกกุหลาบ มีการใช้ถ้อยคำสำนวนที่กระชับ เข้าใจง่าย ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวการ์ตูนที่สวยงาม สนุกสนาน เหมาะสำหรับเยาวชนไทยได้อ่าน เพื่อปลูกฝังนิสัยที่ดีในการเป็นผู้ที่รักการอ่าน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-30 01:14
2018-11-23 01:22
2018-09-17 01:13
2018-09-01 01:13
2018-07-26 01:13
2018-07-10 01:18
2018-06-24 01:11
2018-06-14 01:12
2018-06-10 01:13
2017-12-02 01:09
2017-11-12 01:11
2017-08-17 01:21
2017-07-18 13:05
2017-01-04 15:52
2016-09-15 08:30

หน้า