ข้อมูล eBook

ชื่อ: จิตวิทยาการพูดครองใจคน ครองโลกได้

ผู้แต่ง: วจิกานต์

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"โบราณเขาบอกว่าพูดดีเป็นศรีแก่ปาก
แต่สถานการณ์จริงนั้น การพูดที่ดี
ยังแสดงถึงบุคลิกภาพที่ดีของตัวผู้พูดเอง"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-07-15 01:12
2018-07-11 01:12
2018-06-30 01:12
2018-06-24 01:11
2018-06-17 01:11
2018-02-26 01:10
2018-02-16 01:10
2017-10-04 01:11
2017-06-13 09:50
2017-01-04 15:52