ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปราชญ์อีสาน

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ถ้าได้กินลาบก้อย อย่าลืมน้ำพริกผักต่างๆ ถ้าได้กินสำหรับเงินสำหรับทอง อย่าได้ลืมกะเบียนร้าง มีความหมายว่า ถ้าได้กินดีอยู่ดีมีความสุข ก็อย่าลืมอดีตทุกข์ยากมาก่อน