ข้อมูล eBook

ชื่อ: ฉันจะเป็น (คนดนตรี) ให้ได้

ผู้แต่ง: จรินพร ตันติกิจศิริวงศ์

สำนักพิมพ์: พาบุญมา

หมวดหลัก: เบ็ดเตล็ด

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวมประสบการณ์ชีวิตการเรียนและการทำงานของคนดนตรีตัวจริง! เสียงจริง! จากหลากหลายอาชีพ ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังในแวดวงดนตรี เปิดอ่านดูแล้วจะรู้เคล็ดลับและเทคนิคความสำเร็จของพี่ๆ เหล่านี้ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ รุ่นหลังได้เดินตามความฝันนั้นไปด้วยกัน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-09-17 01:13
2018-07-07 01:11
2018-06-12 01:11
2017-07-18 13:05
2016-09-07 14:58