ข้อมูล eBook

ชื่อ: After Effects, Premier Pro, ตัดต่อวิดีโอ,เอฟเฟ็กต์

ผู้แต่ง: ณัฐพงศ์  วณิชชัยกิจ

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เรียนรู้การทำงานตัดต่อวีดีโอและสร้างเอฟเฟ็กต์สวย ๆ ด้วยขั้นตอนและวิธีการจากประสบการณ์มืออาชีพ รองรับCS5

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-09-04 01:11
2018-08-10 01:11
2018-07-15 01:12
2018-07-10 01:18
2018-07-06 01:11
2018-06-22 01:12
2018-06-18 01:14
2018-05-03 01:11
2017-07-18 13:05