ข้อมูล eBook

ชื่อ: สรุปสูตรจำง่ายเข้าใจเร็วคณิตม.ปลายมั่นใจเต็ม 100

ผู้แต่ง: นายพงกร ทองมณี

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวมสูตรคณิตศาสตร์ ม.ปลาย อธิบายการใช้สูตรจากตัวอย่าง สรุปเรื่องที่ออกข้อสอบ O-NET บ่อยที่สุดมาพร้อมกับโจทย์ที่เจอในสนามสอบจริง โดยมุ่งเน้นให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-24 01:10
2018-09-21 01:13
2018-07-24 01:15
2018-07-17 01:19
2018-07-07 01:11
2018-07-03 01:10
2018-06-22 01:12
2018-06-12 01:11
2017-04-19 11:07
2017-03-21 10:12
2017-02-28 10:32
2016-09-07 14:58