ข้อมูล eBook

ชื่อ: สรุปสูตรคณิต ม.ต้น

ผู้แต่ง: นิภาวรรณ สรหงษ์,ศิริกาญจน์ รวมพล

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 0

เนื้อหา

หนังสือสรุปสูตร คณิต ม.ต้น ได้รวบรวมเนื้อหา บทนิยาม และกฏ ทฤษฎี ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ในวิชาคณิตศาสตร์ระดับ ม.ต้น สรุปง่ายต่อการจดจำ ทำความเข้าใจ ยกตัวอย่างประกอบ แทรกเทคนิคต่างๆ เพื่อการใช้ในการทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น ช่วยในการอัพเกรดให้สูงขึ้น พร้อมเป็นพื้นฐานสู่การเผชิญสนามสอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นสอบเก็บคะแนน กลางภาค ปลายภาค LAS O-NET สอบเข้า ม.4 หรือสมาคมฯ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-07-09 01:13
2018-06-24 01:11
2018-06-18 01:14
2018-06-14 01:12
2018-06-08 01:10
2017-12-13 01:09
2017-10-27 01:10
2017-09-13 01:11
2017-08-01 01:10
2017-02-06 13:28
2016-09-07 14:58