ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือฉบับสมบูรณ์ Photoshop_CC

ผู้แต่ง: เกียรติพงษ์ บุญจิตร

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ครบทุกความสามารถของโปรแกรม ตั้งแต่การใช้งานขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง จากประสปการณ์มืออาชีพ พร้อมด้วยฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดของโปรแกรมอีกมากมาย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-09-09 01:10
2018-08-25 01:10
2018-08-11 01:11
2018-07-11 01:12
2018-07-07 01:11
2018-07-03 01:10
2018-06-20 01:11
2018-06-16 01:10
2018-06-12 01:11
2018-01-11 01:10
2017-07-18 13:05
2017-03-21 10:12