ข้อมูล eBook

ชื่อ: DIY Mindmap พูดและคิดภาษาอังกฤษ จากจิตใต้สำนึกอย่างอัตโนมัติ

ผู้แต่ง: วชรวรรณ ฤทธิรงค์

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ทำอย่างไรจะให้พูดภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องคิดเป็นไทยกับกุศโลบายสร้างคลังศัพท์และประกอบประโยคดังใจนึกด้วยตัวเอง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-10-27 01:25
2018-08-26 01:12
2018-08-19 01:10
2018-07-29 01:13
2018-06-17 01:11
2017-07-18 13:05