ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: คู่มือชีวิต 3 ชุดเพื่อนไม่ใช่พาล มารไม่ใช่มิตร

ผู้แต่ง: ธรรมสภา

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ศิลปแห่งการมีเพื่อน และเป็นมิตรอย่างมีความสุข อบอุ่น และเข้าใจ ข้อคิดเตือนใจของพระเถระผู้ทรงปัญญา และนักปราชญ์ราชบัณฑิต ผู้ใดได้อ่านสามารถคัดเลือกมิตรที่ดีให้แก่ตนเอง และคนพาลก็ไม่กล้ามาทำลาย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-07-22 01:13
2018-07-15 01:12
2018-07-04 01:10
2018-06-30 01:12
2018-06-26 01:11
2018-06-22 01:12
2018-06-14 01:12
2018-02-12 01:09
2018-01-10 01:08
2017-11-18 01:10
2017-11-12 01:11
2017-08-11 01:10
2017-07-18 13:05
2017-06-13 09:50
2017-02-02 10:56