ข้อมูล eBook

ชื่อ: ธรรมะระหว่างวัน

ผู้แต่ง: วรบรรณ ทองวัชระ

สำนักพิมพ์: กรีนปัญญาญาณ

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ความสุขจากธรรมะที่แท้จริงนั้น น่าพิสมัยยิ่งกว่าอิทธิฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศใดๆ มีความลุ่มลึกที่น่าพิศสมัยเสียยิ่งอีกกว่า นั่นคือ แท้จริงแล้ว ธรรมนั้นมีอยู่ตลอดใน "ระหว่างวัน" ที่เราใช้ชีวิตอยู่นั่นเอง หนังสือ "ธรรมะระหว่างวัน" เล่มนี้ จึงเปรียบเสมือน มัคคุเทศก์ทางความคิด ที่จะพานักอ่าน ได้เดินทางท่องไปในหนึ่งวัน เพื่อแสวงหาธรรมะที่แอบซ่อนอยู่ในอณูแห่งการใช้ชีวิต ที่หากพบสิ่งไหนน่าพินิจ หากเห็นสิ่งไหนน่าพิจารณา มัคคุเทศก์คนนี้ก็จะคอยกระซิบบอก และเสนอแนวทาง เพื่อกระตุ้นให้ท่านได้คิดต่อยอดอย่างเป็นรูปเป็นร่าง อ่านง่าย เหมาะกับผู้ที่สนใจทั่วไป