ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษา ลาว ต้องรู้

ผู้แต่ง: Pichaiebooks

สำนักพิมพ์: pichai book

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"หนังสือที่รวบรวมภาษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกลุ่มสมาชิกอาเซียน
พร้อมเรียนรู้ภาษาของแต่ละประเทศ ด้วยคำศัพท์พร้อมการ์ตูนภาพประกอบสีสันสวยงาม
ที่นิยมใช้กัน เช่น คำกล่าวทักทาย การนับเลข เวลา อาหาร สิ่งอำนวยความสะดวก สกุลเงิน
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่เด็กเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นประชาคมอาเซียน 2558"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-09-04 01:11
2018-08-30 01:21
2018-08-21 01:13
2018-07-24 01:15
2018-07-11 01:12
2018-07-07 01:11
2018-07-01 01:11
2018-06-24 01:11
2018-06-20 01:11
2018-06-15 01:12
2017-08-01 01:10
2017-07-27 01:11
2017-07-18 13:05
2016-09-07 14:58