ข้อมูล eBook

ชื่อ: แกะเปลือกโลก ปอกเปลือกตัวตน

ผู้แต่ง: ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

สำนักพิมพ์: DMG Books

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"หนังสือ “แกะเปลือกโลก ปอกเปลือกตัวตน” โดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ได้นำเอาบันทึกเรื่องราวธรรมะในแบบดร.วรภัทร์ ที่มีลักษณะเฉพาะตัว จากเฟซบุ๊กส่วนตัวที่อาจารย์ไม่เคยมอบให้ใครมาก่อน ธรรมะที่บันทึกไว้ ได้แบ่งเป็น ๓ หมวด ได้แก่ ฝึก คิด วิเคราะห์ ซึ่งก็เป็นการมองโลกผ่านตัวตน เป็นธรรมะแบบง่ายๆ ที่จะทำให้ผู้อ่านสามารถหลุดพ้นจากตัวตนได้ไม่ยาก
เรื่องราวอันหลากหลายที่เป็นคำสอนจากพระอาจารย์ ที่ดร.วรภัทร์ เคารพ การนำเข้าไปฝึกเดินจงกรมอย่างสนุก การกำหนดจิตคิดอย่างมีแบบแผน การวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ให้เป็นธรรมะทั้งจากภาพยนตร์ เพลง การท่องเที่ยว หรือผู้คนที่ได้พบ ล้วนเป็นเรื่องที่สนุกสนานแฝงปริศนาธรรม ทั้งสิ้น
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-09-02 01:11
2018-08-26 01:12
2018-07-29 01:13
2018-07-10 01:18
2018-07-10 01:18
2018-07-03 01:10
2018-06-27 01:12
2018-06-22 01:12
2018-06-17 01:11
2018-01-17 01:09
2017-10-04 01:11
2017-07-18 13:05